KAJAK ROTEKNIK

Roteknik

Generellt om roteknik.

Det finns inte en enda korrekt stil. Rostilen beror på roddarens fysik och vad man vill få ut av roturen. Gemensamt för alla rostilar är att överkroppen ska hållas så lodrätt som möjligt och att benen är en mycket viktig del i rotekniken. När man använder benen så för man ner energin från rotaget vidare ner i kajaken så man lättare kan rotera ryggen så att benet på samma sida som rotaget görs sträcks och det andra böjs. Benen används mest vid hög rostil, detta görs bäst i en kajak med stor cockpitt.

 

Låg rostil (paddel med smalt blad)

Denna rostil är den mest utbredda bland kajakroddare på långa turer. Paddeln hålls med normalt grepp och med starka armar i låg position över däcket. Rotagen utförs genom att paddeln, med hjälp av din kroppsrotation gör en cirkulär rörelse från isättning av paddeln i en båge snett bakåt mot sidan av kajaken. Där lyfts bladet upp ur vattnet med lätt böjd arm. Fördelen med denna rostil är att det är minimal belastning på armar och handled vilket är bra för längre turer. Men man skall vara uppmärksam på att den inte ger lika hög fart som en högre rostil. Paddelns längd är ca 220cm.

 

Hög rostil (paddel med brett blad)

Hög rostil med ving paddel handlar om att trycka och dra. Denna rostil används främst till motionsturer eller träningsturer med hög puls för att det ger en bra kombination av fart, man utnyttjar sin energi och har kontroll på kajaken. Rotaget utförs genom att bladet sätts i så långt fram som möjligt, tätt på kajaken med armen som skall trycka böjd och armen som drar sträckt. Armen som du trycker med ,som är den översta armen, trycker i en horisontellt böjelse i ögonhöjd paddeln bort från kroppen medans armen du drar med , drar paddeln bakåt tätt på kajaken med sträckt arm. Överkroppen följer med i rotationen samtidigt som rörelserna i benen.  Den stilistiska rotationen är mycket viktig vid den här rostilen  då det huvudsakligen är den rotation som för paddeln genom vattnet och man märker tydligt att vingpaddeln vill söka sig ut till sidan. Fördelen med hög rostil med en vingpaddel är att den ger ett effektivt rotag , som ger hög toppfart. Man skall vara uppmärksam på att de effektfulla rotagen belastar musklerna och kan därför vara tröttsamt på längre turer.

Kom ihåg att välja en kajak med stor cockpitt så du kan använda dig av benen. Benen används  mest används till den höga rostilen. Delningen ligger på 70 grader eller mer. Paddelns längd är ca 210-220 cm.

 

Låg rostil (Grönlandspaddel)

Fördelen med denna rostil är att det förhållandevis låg belastningen på armar och handled vilket är bra för längre turer. Paddeln hålls i med tät handfattning, paddelns skaft går över bladet och armarna är lätt sträckta. Rotagen utförs genom att paddeln med hjälp av kroppsrotation, förs i en cirkulär rörelse från isättningsstället i en båge bakåt, men inte helt upp mot sidan av kajaken. Bladet lyfts ur vattnet med lätt böjda armar, och upp till horisontell position. Denna stil ger ej lika hög fart som en högre rostil med samma energiförbrukning.

Bladen är längre och smalare i bredder på 8-12 cm. Delningen är 0 grader och längden ca 220cm.

 

Åtgärdcms_page_view
Sökväg/roteknik
Original Path/roteknik